Įvadiniai mentorystės programos mokymai

Nesekminga mentoryste

Įvadiniai mentorystės programos mokymai

Nepamirškime MENTEE!

Ar pradėdami mentorystės programą organizuojate mokymus mentoriams?

 

Beveik neabejoju, kad dauguma atsakėte TAIP.

 

 

O ar organizuojate įvadinius mokymus būsimiems mentee?

 

Esu tikra, kad į šį klausimą jau mažesnė jūsų dalis atsakė TAIP.

Kodėl reikia mokymų ne tik mentoriams bet ir mentee?

 

Kalbėdami apie mentorystę dažnai ypač pabrėžiame mentee atsakomybes, jų vaidmenis.

 

 

Sakome, kad  mentee valdo mentorystės procesą:

 

  • Jis dar prieš mentorystę įsivertina savo žinias, savybes, patirtį. Jis žino ko siekia, ir apmąsto, kaip mentorius jam galėtų padėti. Įsivardina norimą susitikimų dažnumą, trukmę. Viską su mentoriumi aptaria ir suderina kaip gi jie dirbs.

 

  • Pats inicijuoja susitikimus. Jis yra tas asmuo, kuris rašo, skambina, derina ir pan.

 

  • Į susitikimus jis ateina pasiruošęs, apgalvojęs situacijas, kurias nori aptarti, klausimus, kuriuos nori užduoti.

 

  • Jis yra mąstymo partneris ir kartu su mentoriumi ieško būdų, šaltinių, idėjų, kurios jam padėtų tobulėti, siekti tikslų.

 

  • Jis imasi veiksmų. Ne tik susitinka paplepėti, bet ir po to kažką daro. Pats priima sprendimus (ne mentorius) ir tuomet veikia.

 

  • Nuolat apmąsto savo ir mentoriaus veiklą.Kaip viskas vyko? Ką sutarė? Ką nuveikė? Kas buvo ypač naudinga? Ką turi daryti toliau?

 

  • Ieško galimybių kaip suteikti naudą mentoriui. Vienas iš būdų tai padaryti yra suteikti grįžtamąjį ryšį apie tai, kas mentee buvo ypač naudinga.

 

  • Ir t.t.

BET AR  JŪSŲ MENTEE TAI ŽINO?

Atrodo elementaru mums, bet ar žino jie?

Štai čia ir yra atsakymas į mano klausimą kodėl mentee reikia įvadinių mokymų. Tam, kad žinotų:

 

– kiek laiko truks mentorystė?

 

– ko jie gali tikėtis iš mentoriaus?

 

-kokios mentoriaus ir kokios jo paties atsakomybės bei vaidmenys?

 

– kokie organizacijos tikslai organizuojant šią mentorystės programą?

 

– į ką gali kreiptis prireikus pagalbos?

 

– ir pan.

! ! ! ! !

Mentee skirtų įvadinių mokymų trūkumą rodo tiek mano pačios patirtis analizuojant esamas mentorystės programas organizacijoje, tiek pokalbiai su kolegomis, mentee, mentoriais, programų vadovais.

 

 

Gali būti, kad esate paruošę atmintinę su informacija mentee. Tai puiki priemonė, tačiau to nepakanka. Reikia galimybės, erdvės aptarimui, niuansų išsiaiškinimui.

 

 

Būtent mentee mokymų stoka dažnai pakiša koją ir siekiant mentorystės programos akreditacijos (yra kelios mentorystės asociacijos kurios teikia mentorystės programų akreditaciją).

Ar siekdami sėkmingos mentorystės suteikiate visas priemones ne tik mentoriams, bet ir mentee?

Kaip aš sužlugdžiau savo pirmajį “mentee”?!

Nesekminga mentoryste

Kaip aš sužlugdžiau savo pirmajį “mentee”?!

Nesėkminga mentorystė

Šios frazės autorystė priklauso ne man.

Vieną jaukų mentorystės klubo vakarą, to klubo narys, turintis patirties  mentorius, pasižadėjo parašyti straipsnį. Būtent tokiu pavadinimu. Skyrėsi tik vienas žodis. Originalus pavadinimas turėjo būti “Kaip aš sužlugdžiau savo pirmąjį naujoką ?

 Mat toje organizacijoje, kaip ir daugelyje kitų, buvo mentoriaujama tik naujokams.

 Dėl įvairiausių priežasčių, tas straipsnis taip ir liko neparašytas. Gaila. Nors aš vis dar to straipsnio laukiu.

Teisybės dėlei verta paminėti, kad tas straipsnis turėjo būti humoristinis. Mintis – smagūs patarimai ko geriau nedaryti tapus mentoriumi!

Na, bet vis tik ar galiu sužlugdyti savo “mentee“. Sužlugdyti gal ne, bet padaryti jo gyvenimą sudėtingesniu tai tikrai taip.

Nesėkminga mentorystė

Mentorystės santykiai gali būti ir neėkmingi. O tada ir organizacijai iš mentorystės jokios naudos.

 Tai patvirtina ir tyrėjai, ir mano pačios patirtis. Teko kaip vadovei susidurti su sudėtingais santykiais tarp naujo darbuotojo ir mano pačios jam paskirto mentoriaus.

Priskiriant mentorių visuomet vadovaudavaujamasi tam tikrais kriterijais. Siekiama, kad jie kuo geriau sutaptų, ne tik kaip profesionalai, bet ir kaip asmenybės. Na, kiek tai yra įmanoma.

Tačiau mano praktikoje (kaip programos vadovės, kuri pagal tam tikrus kriterijus sudarydavo mentorystės porą) yra atsitikę taip, kad „mentee“ jei tik galėjo, vengė kontakto su savu mentoriumi. Ne todėl, kad jis buvo neprofesionalus arba nenorėjo padėti. Ne. Tiesiog asmenybės buvo itin skirtingos. Požiūriai itin skirtingi.

Ir to pasekoje jau nebemąstome apie naudą, kurią gali mums mentorystė suteikti.

Kaip elgtis tokioje situacijoje?

Kaip ir visose kitose sudėtingose situacijose. Pirmiausiai reikia kalbėtis.

 Jei taip situacijos neišsprendžiame, tuomet rekomenduojama nutraukti tokius santykius. Nieko bloga tame nėra. Tai nereiškia, kad kuris nors iš dviejų yra neprofesionalus ar kažką blogo padarė. Tiesiog vienas kitam netiko. 

Juk ir gyvenime būna, kad sutinkame žmonių, kurie ir puikūs, ir geranoriški, ir mieli, na, bet kažkodėl nesigauna bendraut ir tiek. Kartais sutinki nuostabų savo srities ekspertą, bet taip kaip jis bendrauja – tau netinka. Taip ir mentorystėje.

Kiekvienas atvejis individualus

Mano anksčiau paminėtu atveju mentorystė, nors ir buvo sudėtinga, dėl tarpusavio santykių, bet tęsėsi „mentee“ prašymu.

Jis nenorėjo, kad mentorystė būtų nutraukta, nes manė, kad jam būtų sunkiau bendrauti tiek su šiuo kolega, kuris yra jo mentorius, tiek su kitais.  „Mentee“ atsisakė atvirai kalbėtis su mentoriumi dėl tos pačios priežasties. Tiesiog norėjo visame tame išbūti tiek kiek sutarta ir tiek. Tačiau sutiko, kad apie jo grįžtamąjį ryšį su mentoriumi kalbėčiausi aš.

Kalbėjomės ne kartą apie tai, kaip situaciją mato mentorius. Svarstėme priežastis, ieškojome kaip galėtų elgtis kitaip, ko reiktų išmokti jam pačiam planuojant kitą mentorystę.

Na, man pasisekė, nes mentorius buvo tas, kuris gebėjo klausytis ir išgirsti, pripažinti tam tikrus savo asmenybės bruožus ir pakankamai turėjo noro kažką tame keisti.

 Tad grįžtamasis ryšys mentoriui visada svarbus. Tik tenka apgalvoti kaip ir kada tai pateikti

O jei aš, mentee, mentorių pats išsirinkau?

Mano aprašytu atveju aš buvau tas trečias žmogus, kuris paskyrė mentorių ir kuris stebėjo kaip vyksta mentorystė. Nes visa tai vyko organizacijoje.

 Bet kaip elgtis, jeigu mentorių pasirinkau pats, paprašiau jo man mentoriauti ir po kelių susitikimų suprantu, kad kažkas visiškai netinka?

Arba, kad mano lūkesčiai buvo vieni, o dabar vyksta kažkas, ko aš nei norėjau, nei tikėjausi.

 O gal atvirkščiai? Sutikau būti mentoriumi, bet dabar gailiuosi.

Arba „mentee“ ir mano lūkesčiai visiškai kitokie nei atrodė iš pradžių.

O gal erzina „mentee“ elgesys? 

Teks kalbėtis.

O kalbėtis nėra lengva. Nes situacija nejauki.

Tam, kad būtų paprasčiau yra rekomenduojama tam gerai pasirengti. Kaip ir bet kokiam sunkiam pokalbiui.

Ar teko atsidurti situacijoje, kuomet teko nutraukti mentorystę arba sėsti ir kalbėtis kartu su savo mentee/mentorium paie tai kas netinka? Kokia jūsų patirtis tame?

Mintis siųskite šiais dviem keliais.

google-site-verification: google80f9ec7c472d6af3.html