Pay Mentoring or not to pay mentoring

Sėkminga mentorystė II dalis

Ko iš mentorių tikisi mentee?

Praėjusią savaitę rašiau apie tai ko iš mentee tikisi mentoriai. Tad būtų sąžininga parašyti ir ko iš mentorių tikisi mentee 😊.

 

Šį klausimą esu uždavusi daugybei mentee rašydama savo magistrinį darbą mentorystės tema, konsultuodama įmones ir atlikdama jų mentorystės programų įvertinimą.

 

Atsakymų sulaukiau įvairiausių. Bet po daugelio interviu išryškėjo vienas esminis momentas:

MENTEE SVARBIAUSIA YRA JAUSTI, KAD JIS SAVO MENTORIUI RŪPI.

 O tas jausmas atsiranda kai:

 • Mentoriui rūpi mentee situacija. Jis siekia suprasti ir ieškoti atsakymo kartu.

 

 • Mentorius ruošiasi susitikimams. Ne ateina improvizuotam pokalbiui, o jau prieš jį susipažįsta su situacija, apmąsto kas galėtų būti mentee naudinga, kaip jam galėtų padėti.

 

 • Mentorius neperša savo nuomonės ir patirties, bet tos patirties dėka padeda mentee dėliotis kaip elgtis, kokia kryptim keliauti.

 

 • Mentorius laikosi susitarimų. Susitikimai vyksta tuo metu, kaip buvo sutarta. Esant pasikeitimams informuoja iš anksto.

 

 • Mentorius reflektuoja tiek savo, tiek mentee veiklą mentorystėje.Skatina mentee refleksiją.

 

 • Mentorius žino kokių kompetencijų reikia šiai veiklai, įsivertina ir, jei reikia, jas tobulina.

 

 • Mentorius pirmų susitikimų metu inicijuoja susitarimo aptarimą ir vėliau laikosi to susitarimo ribų. Jei jaučia, kad mentorystė krypsta ne ta kryptimi – kalbasi.

 

 • Mentorius suvokia konfidencialumo ir etikos svarbą.

 

 

Galima vardinti ir toliau 😊  Bet šį kartą jau stabtelsiu.

TRUMPAI

 • Mentorius nėra tik asmuo turintis tam tikros patirties tam tikroje srityje.

  Mentorius yra ir lyderis, vadovas. Svarbu tai atminti neriant į mentorystės  vandenis.

Ką tu įrašytum į šį sąrašą? Ko iš mentorių tikisi mentee?

google-site-verification: google80f9ec7c472d6af3.html