Nesekminga mentoryste

Įvadiniai mentorystės programos mokymai

Nepamirškime MENTEE!

Ar pradėdami mentorystės programą organizuojate mokymus mentoriams?

 

Beveik neabejoju, kad dauguma atsakėte TAIP.

 

 

O ar organizuojate įvadinius mokymus būsimiems mentee?

 

Esu tikra, kad į šį klausimą jau mažesnė jūsų dalis atsakė TAIP.

Kodėl reikia mokymų ne tik mentoriams bet ir mentee?

 

Kalbėdami apie mentorystę dažnai ypač pabrėžiame mentee atsakomybes, jų vaidmenis.

 

 

Sakome, kad  mentee valdo mentorystės procesą:

 

  • Jis dar prieš mentorystę įsivertina savo žinias, savybes, patirtį. Jis žino ko siekia, ir apmąsto, kaip mentorius jam galėtų padėti. Įsivardina norimą susitikimų dažnumą, trukmę. Viską su mentoriumi aptaria ir suderina kaip gi jie dirbs.

 

  • Pats inicijuoja susitikimus. Jis yra tas asmuo, kuris rašo, skambina, derina ir pan.

 

  • Į susitikimus jis ateina pasiruošęs, apgalvojęs situacijas, kurias nori aptarti, klausimus, kuriuos nori užduoti.

 

  • Jis yra mąstymo partneris ir kartu su mentoriumi ieško būdų, šaltinių, idėjų, kurios jam padėtų tobulėti, siekti tikslų.

 

  • Jis imasi veiksmų. Ne tik susitinka paplepėti, bet ir po to kažką daro. Pats priima sprendimus (ne mentorius) ir tuomet veikia.

 

  • Nuolat apmąsto savo ir mentoriaus veiklą.Kaip viskas vyko? Ką sutarė? Ką nuveikė? Kas buvo ypač naudinga? Ką turi daryti toliau?

 

  • Ieško galimybių kaip suteikti naudą mentoriui. Vienas iš būdų tai padaryti yra suteikti grįžtamąjį ryšį apie tai, kas mentee buvo ypač naudinga.

 

  • Ir t.t.

BET AR  JŪSŲ MENTEE TAI ŽINO?

Atrodo elementaru mums, bet ar žino jie?

Štai čia ir yra atsakymas į mano klausimą kodėl mentee reikia įvadinių mokymų. Tam, kad žinotų:

 

– kiek laiko truks mentorystė?

 

– ko jie gali tikėtis iš mentoriaus?

 

-kokios mentoriaus ir kokios jo paties atsakomybės bei vaidmenys?

 

– kokie organizacijos tikslai organizuojant šią mentorystės programą?

 

– į ką gali kreiptis prireikus pagalbos?

 

– ir pan.

! ! ! ! !

Mentee skirtų įvadinių mokymų trūkumą rodo tiek mano pačios patirtis analizuojant esamas mentorystės programas organizacijoje, tiek pokalbiai su kolegomis, mentee, mentoriais, programų vadovais.

 

 

Gali būti, kad esate paruošę atmintinę su informacija mentee. Tai puiki priemonė, tačiau to nepakanka. Reikia galimybės, erdvės aptarimui, niuansų išsiaiškinimui.

 

 

Būtent mentee mokymų stoka dažnai pakiša koją ir siekiant mentorystės programos akreditacijos (yra kelios mentorystės asociacijos kurios teikia mentorystės programų akreditaciją).

Ar siekdami sėkmingos mentorystės suteikiate visas priemones ne tik mentoriams, bet ir mentee?

google-site-verification: google80f9ec7c472d6af3.html