The standards of a mentoring program

MOKYMOSI STILIAI MENTORYSTĖJE

Koks mokymosi stilius būdingas mentoriui ir koks mentee?

Ar tai svarbu?

Dialogas iš praeities

Kalbuosi su viena iš mano grupės mentorių apie jos ir mentee situaciją.

 

 Ema (mentorė):

-Su mentee viską aptarėme, išsiaiškinome situaciją, įsivardinome būsimus veiksmus. Atrodė viskas paprasta ir aišku. Bet jam nesigavo. Kito susitikimo metu paaiškėjo, kad visai ne taip darė, kaip sutarėme. Vėl aiškinomės. Bet jis sako, kad vis tiek nėra tikras ar supranta apie ką aš kalbu.

Sonata  (programos vadovė):

-Tai ką gi darei?  Nes kiek žinau jam viskas pavyko!

Ema:

-Taip, nes beaiškindama kažkelintą kartą pradėjau braižyti schemą. Tuomet prisijungė ir mentee. Braižėm kartu. Paaiškėjo, kad žodinį aiškinimą, analizavimą mano mentee yra sunku suprasti. Jam visada reikia matyti. Mūsų klaida buvo tai, kad pradžioje mentorystės neišsiaiškinome, kad jo mokymosi stilius yra vaizdinis. O mano pačios yra akustinis. Aš lengviau suvokiu kai išgirstu. Nors mentorystės pradžioje aptarėme su mentee daug įvairių dalykų, bet šitą momentą pamiršome.

 

 

___________________________________________________________________________

 

 

 

Dažnai pati prisimenu šį  dialogą, kuomet ir vėl bandau pasiklausyti tinklalaidžių (podcast), nes juk patogu. Jų gali klausyti einant, važiuojant ir pan. Tačiau tuos klausymus vis atidėlioju ir mieliau ieškau straipsnių, juos analizuoju, žymiuosi. Kodėl? Nes dominuoja vaizdinis ir skaitymu bei rašymus paremtas mokymosi stiliai.

Tinklalaidės skirtos ne man. Galiu klausytis ir kartais tai darau, tačiau jų nemėgstu. O ir klausydama turiu daug kartų sustabdyti įrašą ir užsirašyti. Tad ir “live“ formato laidos man visiškai nepatinka, mieliau renkuosi įrašus 😊.  

Mokymosi stiliai

Jau XX amžiaus 3-ame dešimtmetyje mokymosi stiliai pradėti skirstyti į vaizdinį, akustinį ir kinestetinį (lytėjimo ir veiklos). Remiantis šiuo mokymosi stilių skirstymu, žmonės mokosi vienu iš trijų būdų – matydami, girdėdami ar lytėdami/veikdami. Vėliau papildomai buvo išskirtas mokymąsis skaitant arba rašant.

 

 

 – Vaizdinis (arba vizualinis) mokymosi stilius. Šiuo būdu besimokantieji geriau supranta, kai medžiaga pateikiama grafikais, schemomis, diagramomis, iliustracijomis,  įvairiais simboliais, – rodyklėmis, pabrėžimais, išskyrimu skirtingomis spalvomis ir pan.

 

! Būtent toks buvo ir mano paminėtos mentorės Emos mentee. Progresas buvo didžiulis atradus, kad mentorystės susitikimuose jie turi ne tik sėstis ir kalbėtis, o imti krūvas popieriaus lapų ir braižyti, braižyti, braižyti.

 

 

 – Akustinis (arba audialinis) mokymosi stilius. Šiuo būdu besimokantieji teikia pirmenybę garsinei informacijai. Jie geriausiai mokosi klausydamiesi paskaitų, įrašų, dalyvaudami diskusijose, dirbdami grupėse, kalbėdami, išsakydami savo nuomonę. Jiems puikiai tinka ir susirašinėjimas įvairiose platformose arba SMS žinutėmis. Nors žinutes jie skaito, tačiau jiems tai tinka, nes yra labiau panašu į kalbėjimą nei į skaitymą.

 

! Man asmeniškai yra įdomus momentas tas, kad “akustikai” gali pakartoti tai kas jau buvo pasakyta arba vėl paklausti klausimo į kurį jau buvo atsakyta. Tai jie daro todėl, kad jiems svarbu ir vėl tai išgirsti, kad  galėtų geriau suprasti ir įsiminti. Tad, jei vėl ir vėl kalbate apie tą patį, galbūt jūsų mentee “akustikas”?

 

 

Skaitymu arba rašymu paremtas mokymosi stilius. Šiuo būdu besimokantieji teikia pirmenybę tekstinės informacijos skaitymui arba informacijos užrašymui žodžiais. Jiems kuo puikiausiai tinka vadovėliai, knygos, ataskaitos, rašytinės užduotys, internetas, žodynai ir pan.

! Kiek internete rasite rašytinės ir kiek vaizdinės informacijos? Nors rasite abiejų, tačiau akivaizdu, kad rašytinės daugiau. Tad šio stiliaus atstovai jiems pritaikytos informacijos stoka skųstis negali 😊.

 

 

Kinestetinis mokymosi stilius. Šiuo būdu besimokantieji teikia pirmenybę praktiniam patyrimui. Jiems reikia viską patiems pabandyti, atlikti. Jiems puikiai tinka demonstracijos, vaizdo siužetai, filmai, atvejų analizė, vaidmenų atlikimas, dirbtuvės, praktiniai užsiėmimai. Svarbu, kad būtų dirbama su realiais dalykais, jie galėtų “pačiupinėti”.

!Video siužetai, kino filmai svarbūs ne vaizdinio, o kinestetinio mokymosi stiliaus atstovams.

 

 

Daugialypis mokymosi stilius. Yra žmonių, kurie neturi ryškiai išreikšto vieno mokymosi stiliaus. Jie gali turėti keletą vienodai išlavėjusių mokymosi stilių. Priklausomai nuo situacijos, jie naudoja vieną arba kitą.

 

 

  !!!!!

! Atlikti tyrimai rodo, kad daugiausia žmonių yra šio stiliaus.  35proc. turi vienodai išreikštus 4 stilius, 13 proc. – 3 stilius, 15 proc. – 2 stilius.

 Vienalyčio mokymosi stiliaus tarpe pirmauja skaitymo ir rašymo stiliaus atstovai – 15 proc. antroje vietoje kinestetinio stiliaus atstovai – 12 proc. , tuomet akustinio stiliaus atstovai – 7 proc. ir paskutinėje vietoje vaizdinio stiliaus atstovai – 3 proc.

Ar tai svarbu mentorystėje? TAIP

Pirmiausia svarbu patiems mentoriams suprasti, kuriems mokymosi stiliams teikia pirmenybę, kas  padeda geriau suprasti, įsiminti.

 

Kodėl?

Nes nesąmoningai perduosime informaciją mentee mums priimtinu būdu. Bet tai nebūtinai tiks mentee. Būtent tą ir atskleidžia straipsnio pradžioje aprašytas dialogas su mentore.

 

Tiek mentee, tiek mentoriui suvokiant savo mokymosi stilių galima tai aptarti ir sutarti kaip dirbsite. Tai padės išvengti keistų, o kartais ir nemalonių situacijų.

 

 Pavyzdžiui, jei jūsų mentee vėl ir vėl klausia to paties. Galbūt jis tiesiog akustikas, o ne išsiblaškėlis neprisimenantis jūsų atsakymų 😊 .

Ar teko patirti kokią nors situaciją, kuri kilo dėl skirtingų mokymosi stilių?

google-site-verification: google80f9ec7c472d6af3.html