Accreditation Mentor

Kaip pasirinkti mentorių? Akreditacija.

Mentorių akreditacija.

Užklydusi į savo bičiulės internetinę svetainę netikėtai pastebėjau blogo įrašą apie mentoriaus ir koučingo specialistų panašumus ir skirtumus.

 Vieną iš tų skirtumų perskaičius net stabtelėjau. Buvo parašyta, kad koučingo specialistai yra akredituojami, o mentoriai nėra…NETIESA!

Paradoksas, bet kaip tik tuo metu ruošiau dokumentus savo, kaip Mentorės akreditacijai….Tad susierzinau.

Organizacija besirūpinanti Mentorių akreditacija.

Mielieji, jūsų žiniai –  mentoriai, taip pat kaip ir koučingo specialistai yra akredituojami. Tuo rūpinasi Europos Koučingo ir Mentorystės taryba (EMCC).

Kaip tapti akredituotu mentoriumi?

Norint tapti akredituotu mentoriumi teks pateikti duomenis, kurie įrodo, kad jūsų mentoriaus praktika atitinka tam tikrus profesinius standartus. Jie atspindi tiek mentoriaus kompetencijas, tiek naudojamus metodus, nuolatinę savo veiklos refleksiją bei dalyvavimą supervizijoje, profesinį tobulėjimą, t.y. dalyvavimą mokymuose, turimą patirtį, nuveiktus darbus mentorystės srityje, mentoriaus indėlį į mentorių bendruomenės profesinį augimą ir pan. 

EIA (Europos individuali akreditacija) patvirtina turimą mentoriaus kvalifikaciją. Galimi keturi skirtingi akreditacijos lygiai. 

Kaip pasirinkti Mentorių?

Pastebiu tendencijas, kad dabar būti mentoriumi tampa madinga. Viena iš marketingo priemonių. Prie turimų kitų savo veiklų pavadinimų tiesiog priredu prierašą – “Mentorius“ ir tarsi pakylu į aukštesnį lygį, nes žengiu koja kojon su mada.

Jei tai padės plisti mentorystės užkratui ir supratimui, kad mentorystė itin naudinga tiek organizacijoms, tiek kiekvienam iš mūsų, tai valio.

 Kita vertus, itin svarbu, kad atsirinktume, kur tai tik gražus užrašas, o kur mentorius suvokia ir siekia atitikti mentorystės veiklai keliamus standartus.

Tad žinokime, kad mentoriai akredituojami ir pasirinkdami akredituotą mentorių galime tikėtis savo srities profesionalo. O tuomet, tikėtina, galėsime ne tik pasidžiaugti, kad organizacijoje turime mentorystę ar, kad aš turiu mentorių, tačiau ir sulaukti mentorystės rezultatų.

Sėkmės atrandant mentorystės naudas ir renkantis mentorius.

Pasidalinkite savo mintimis apie kaip renkatės mentorių, ar ieškote jo, kaip mentoriaus, profesionalumo patvirtinimo ir su tuo susijusias problemas. 

Lausiu jūsų žinutės!

google-site-verification: google80f9ec7c472d6af3.html