Networking

Kokia mentorystės programos nauda? II dalis

Darbuotojų įsitraukimas

Mano bičiulė apžvelgdama savo pastarųjų mėnesių kasdienybę pamini, kad darbai užspaudė, karantino metu jų nesumažėjo, o atlikti juos, atsižvelginat į situaciją turi net per trumpesnį terminą nei įprastai. Ir dar pridūrė, kad toks trumpesnis terminas greičiausiai ir liks po karantino, nes darbuotojai susitvarko. Bet jiems liūdnoka, mažai motyvacijos, kad stengiasi ir padaro.

Man skaitant jos laišką greit kyla sąsaja su ne vieno mano pokalbio su darbuotojais metu išsakytomis mintimis, kad jiems itin svarbu jausti, kad jų darbą vertina, gerbia, supranta jų pastabas, pastebi.

Darbuotojų įsitraukimas

Kaip teigia Kristie Rogers “Parodykit darbuotojams, kad jie yra vertinami ir jūsų verslas suklestės“.

Darbuotojų įsitraukimas viena iš siekiamybių. Dauguma organizacijų deklaruoja to siekiančios. Ieško būdų, tačiau vis dar sukasi užburtame rate. Atrodo, kad tie darbuotojai tokie užsispyrę ir niekaip nenori įsitraukti.

Kad ir ką manytumėte, dauguma darbuotojų to nori. Būti įsitraukę, būti organizacijos dalimi. Nori aplinkos, kuri padėtų siekti organizacijos rezultatų, kurioje jaustumeisi psichologiškai saugus ir palaikomas. O dėl to pasiryžta ir ne vieną valandą paaukoti, kad organizacija kurioje jie yra, klestėtų. Bet turi ir jausti, kad tai ką jis daro yra vertinama ir aukščiausio lygio vadovų, kad jis, konkretus darbuotojas,  yra kompanijos  sėkmės dalis.

Turima ir užsitarnauta pagarba

Pasak K. Rogers, atliktas jos tyrimas atskleidžia, kad darbuotojai išskiria dvi vertinimo, pagarbos išraiškas – TURIMĄ (tiesiog savaime) ir UŽSITARNAUTĄ. Pirmoji, TURIMA pagarba, yra vienoda visiems darbuotojams, turima savaime. Tai atliepia visų mūsų poreikį jaustis įtrauktiems, priklausantiems tam tikrai grupei, jaustis vertingais. Antroji, UŽSITARNAUTA pagarba, tai mūsų pripažinimas dėl kokių nors mūsų kompetencijų, savybių, atliktų užduočių. Tai atliepia mūsų poreikį būti vertinamiems už mūsų gerai atliekamą darbą.

Pagarbios aplinkos kūrimas organizacijoje, užtikrinant abi šias pagarbos rūšis skatina asmeninį kiekvieno darbuotojo augimą. Tie darbuotojai, kurie jaučia, kad jie yra gerbiami, jų veikla ir rezultatai vertinami yra lojalūs organizacijai, pasiekia geresnių rezultatų, mieliau bendradarbiauja vieni su kitais, yra kūrybiškesni, linkę pasitikėti vadovų sprendimais.

Mentorystė ir darbuotojų įsitraukimas

Būtent tokią, pagarbią vienas kitam aplinką padeda kurti ir Mentorystė. Ugdydamiesi mentoriams reikalingas kompetencijas, nuolat mentoriaudami, visus šiuos įgūdžius natūraliai perkeliame ir į savo kasdienę veiklą. Kurdami Mentorystės kultūrą, plečiame savo pažinčių tinklą, kas veda mus prie sklandesnio bendradarbiamo, paramos, pagalbos vienas kitam, lengvesnio susitarimų priėmimo ir efektyvesnių sprendimo būdų atradimo.

Vertindami savo organizacijos darbuotojų įsitraukimą,  įvertinkite ir abiejų šių pagarbos rūšių bei Mentorystės kultūros egzistavimą. Tai padės pasirenkant  ar tobulinant priemones, skirtas darbuotojų įsitraukimo skatinimui.

 

 

Pasidalinkite savo mintimis apie darbuotojų įsitraukimą, mentorystę ir kylančias problemas

Lausiu jūsų žinutės!

google-site-verification: google80f9ec7c472d6af3.html